Про нас

Науковий журнал “Карпати: людина, етнос, цивілізація” з проблем Карпатознавства  видається з 2009 р. і включено до переліку фахових видань ВАК України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з напряму “Історія”, “Етнологія”, “Археологія”. Рекомендовано до друку Вченою радою навчально-наукового Інституту історії, етнології і археології Карпат (протокол №2 від 05.10.2011 р.).  Науковий журнал має державну реєстрацію Міністерства юстиції України – Свідоцтво Серія КВ № 15084–3656Р від 07.04.2009 р., а також присвоєно Міжнародний стандартний серійний номер (ISSN): друковану версію – ISSN – 2311-889X (Print) і електронну – ISSN – 2415-3842 (Online). Наукове видання створено з метою висвітлення результатів досліджень з проблем археології, історії та етнології Карпат, ознайомлення громадськості з етнокультурною спадщиною населення регіону, оприлюднення результатів наукових досліджень, що виконані вітчизняними та зарубіжними вченими.

Вид видання – журнал; статус видання – вітчизняне; мова видання – українська, російська, англійська, польська; вид видання за цільовим призначенням – наукове; обсяг, періодичність – до 12 друк. арк., 1 раз на рік; сфера розповсюдження та категорія читачів – загальнодержавна, науковці, педагоги, студенти.

На сторінках журналу «Карпати: людина, етнос, цивілізація» друкувалися статті відомих вчених – докторів наук, професорів і кандидатів наук, доцентів, асистентів з Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та інших ВНЗ міста Івано-Франківська, з різних міст України (Києва, Львова, Чернівців, Фастова, Одеси); з Польщі – Кракова, Варшави, Любліна, Гданська, Познані, Пряшева, Лодзь; з Росії – Санкт-Петербурга; Молдови – Кишиніва; Угорщини – Печ; Словенії – Люблян; Словаччини – Братислави; Румунії – Бухареста.

Пріоритетними тематичними напрямками журналу визначено:

1. Результати фундаментальних досліджень.

2. Актуальні проблеми історії та археології.

3. Наукові дослідження в галузі етнології.

4. Наукові зацікавлення в галузі релігієзнавства, фольклористики, туризму, філософії, мистецтвознавства.